Säkerhetskrav

Säkerheten går alltid först

Utbildad personal

Vi använder oss av utbildad personal (sprängkort, borrutbildning,
sprängarbetsledare, ADR-intyg) för säkra sprängningar. Vår sprängarbas har ett ansvar att besiktiga att inget odetonerat sprängämne finns kvar. Men alla som har sett en hög sprängsten förstår att det i praktiken är omöjligt att garantera 100% fritt från odetonerat sprängämne. Därför är det viktigt att samtliga aktörer som tar vid efter oss är medvetna om detta faktum. Det är även viktigt att vara medveten om risken för odetonerat sprängmedel, inte bara på aktuellt arbetsområde utan också på gamla arbetsplatser som ska göras om. Här gäller det att använda sig av kvalitets-, säkerhets- och miljörutiner. Vi på AROS BERG påbörjar inga arbeten utan att kontrollera att ytan är säkerställd. För besiktning av fastigheter och anläggningar använder vi oss av externa besiktningsföretag. Men det är inte endast vid själva sprängningsarbetet som vi kräver säkerhet utan även vid förvaringen av explosiva varor. Vi använder Safe Explosives skåp som uppfyller kraven på förråd för förvaring av explosiva varor - EN 1143-1 grade III.

Copyright

aros-logotype

© 2021 Web: NyWeb AB.
All Rights Reserved.

Kontaktpersoner

Sören Dahlin
070-646 16 32
VD/Marknad

Bertil Larsson

070-349 75 29
Kalkyl

Anna Lundberg

070-646 25 60
Ekonomi

Adress

Aros Berg AB
Västra Åvägen 3
734 51 Kolbäck

Se karta