Kvalitetspolicy

Vi tar ansvar

Vår policy

Bergsprängning omgärdas av flera lagar, regler och
förordningar än någon annan del av byggsektorn
och det med rätta. Misstag, okunnighet och slarv
kan få förödande konsekvenser. För oss som arbetar
för AROS BERG och är ytterst ansvariga under våra
sprängningar gäller det inte bara att kunna regelverket
och följa det. Man måste även kunna bedöma de
ekonomiska konsekvenserna ur ett såväl kort som
långsiktigt perspektiv. Detta givetvis för att kunna
kalkylera våra anbud rätt och bedömma nödvändiga
investeringar. För att vi ska känna oss säkra på att
leverera säkra uppdrag så har vi ställt upp en kvalitetspolicy
utöver våra egna säkerhetskrav.

  • Krav på utbildad personal så som sprängkort, borrutbildning, arbete på väg.
  • Krav på anpassad försäkring
  • Krav på hålinmätningar (vid pall över 10m)
  • Krav på godkända fordon för transport av explosiva varor (exll fordon)
  • Krav på godkända sprängämnesförråd

Copyright

aros-logotype

© 2018 Web: NyWeb AB.
All Rights Reserved.

Kontaktpersoner

VD
Sören Dahlin
070-646 16 32

Marknad/Kalkyl
Bertil Larsson
070-349 75 29

Arbetsledare
Sören Dahlin
070-646 16 32

Adress

Aros Berg AB
Västra Åvägen 3
734 51 Kolbäck

Se karta