Aros Berg AB

Arbetar med losshållning av berg

Välkommen

För oss är det att leverera jobb i tid som är nummer ett.
Att anpassa våra tider till när vår kund behöver oss.
För att nå de här målen och alltid kunna garantera att målen
följs har AROS BERG en kvalitetspolicy som vi arbetar efter.
En tät kontakt med beställaren för att arbetet ska kunna utföras
så problemfritt som möjligt, utbildad personal och förmåga att
kunna planera ett steg före för att alltid hålla vår tidsplan.
Maskinparken vi har är vältrimmad och består av de tystaste och
nyaste maskiner vi kan få tag på idag. För oss är det inte bara
tiden som räknas utan även en så tyst arbetsplats som möjligt.
Inte endast för vår personal utan även natur och människor runt
våra byggen.

AROS BERG AB

sign
VD

Vi må väsnas men vi bygger en tyst framtid

  • Vi tänker på naturen runt oss
  • Så här arbetar vi säkert
  • Kvalitetskontroll och effektivitet

Vi tar vår miljöpolicy på stort allvar.

Aros Berg ser till att förbrukning och utsläpp är så liten som möjligt samt att vi återanvänder restprodukter så gott det går.

Vår personal utbildas kontinuerligt samt en arbetsledare är alltid på plats med den spetskompetensen som behövs ute på fältet.

Vår kunniga personal arbetar aktivt för att säkerhetsställa ett bra jobb och även att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt för våra kunder.

Copyright

aros-logotype

© 2021 Web: NyWeb AB.
All Rights Reserved.

Kontaktpersoner

Sören Dahlin
070-646 16 32
VD/Marknad

Bertil Larsson

070-349 75 29
Kalkyl

Anna Lundberg

070-646 25 60
Ekonomi

Adress

Aros Berg AB
Västra Åvägen 3
734 51 Kolbäck

Se karta