Välkommen

För oss är det att leverera jobb i tid som är nummer ett.
Att anpassa våra tider till när vår kund behöver oss.
För att nå de här målen och alltid kunna garantera att målen
följs har AROS BERG en kvalitetspolicy som vi arbetar efter.
En tät kontakt med beställaren för att arbetet ska kunna utföras
så problemfritt som möjligt, utbildad personal och förmåga att
kunna planera ett steg före för att alltid hålla vår tidsplan.
Maskinparken vi har är vältrimmad och består av de tystaste och
nyaste maskiner vi kan få tag på idag. För oss är det inte bara
tiden som räknas utan även en så tyst arbetsplats som möjligt.
Inte endast för vår personal utan även natur och människor runt
våra byggen.

AROS BERG AB

sign
VD

Copyright

aros-logotype

© 2018 Web: NyWeb AB.
All Rights Reserved.

Kontaktpersoner

VD
Sören Dahlin
070-646 16 32

Marknad/Kalkyl
Bertil Larsson
070-349 75 29

Arbetsledare
Sören Dahlin
070-646 16 32

Adress

Aros Berg AB
Västra Åvägen 3
734 51 Kolbäck

Se karta